top of page

Tytuł projektu: ”INNOWACJE NA WYSPACH BRYTYJSKICH”

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063376

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ : sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wartość projektu dofinansowana z Funduszy Europejskich: 149 288,00 EUR

Konsorcjum projektu: Fundacja „Efekt Motyla”, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespół Szkół Technicznych"Mechanik" w Jeleniej Górze

Termin realizacji projektu: 30.12.2019-29.12.2021

Partnerzy pośredniczący: euroMind Projects S.L.

Kraje staży: Hiszpania

Beneficjenci:

  • 19 uczniów kształcących się w zawodzie technik odnawialnych źródeł energii z Zespołu Szkół Technicznych"Mechanik"w Jeleniej Górze

  • 23 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie

  • 22 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie

 

 

Cele projektu:

Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie na terenie Polski, jak również praktyczne doskonalenie znajomości języka angielskiego, w tym szczególnie słownictwa zawodowego.

plakat poprawiony.jpg
bottom of page